wycinka drzew

Wycinka i pielęgnacja drzew Gorzów Szczecin

Jednym z przedmiotów działalności firmy Altura jest wycinka drzew. Jest to trudna i odpowiedzialna praca, która powinna być wykonywana tylko i wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje i legitymują się zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia na drwali-pilarzy. Właściwe przygotowanie minimalizuje ryzyko związane z pracą, która uwarunkowana jest posługiwaniem się narzędziami mechanicznymi. Cała kadra przeszła dogłębne szkolenie w zakresie zasad BHP. Posiadamy specjalistyczny sprzęt o wysokich parametrach, który przekłada się na efektywność naszej pracy.

Naszą specjalnością jest arborystyka czyli pielęgnacja drzew poprzez przycinanie gałęzi oraz wycinka drzew metodą alpinistyczną. To metoda wykorzystywana najczęściej tam, gdzie wymagają tego okoliczności. Jeśli drzewo umiejscowione jest przy zabudowaniach, konieczne jest ścinanie go po kawałku, aby nie zagrozić bezpieczeństwu ludzi, nie uszkodzić budynków, samochodów, itp. Alpinistyczna wycinka drzew to optymalna metoda w miejscach trudno dostępnych.

Zajmujemy się także przycinaniem drzew, które ma za zadanie usunięcie pędów suchych lub zainfekowanych. Wykonuje się je zarówno w celach pielęgnacyjnych, jak i dla bezpieczeństwa otoczenia. Bywa, że trzeba przyciąć gałęzie w celu przerzedzenia korony, aby przepuszczała promienie słoneczne. Wycinanie drzew i przycinanie gałęzi w Gorzowie Wlkp. i Szczecinie oraz na terenie całego województwa lubuskiego  i zachodniopomorskiego wykonujemy także z wykorzystaniem podnośnika. Posiadamy własny sprzęt, dzięki czemu jesteśmy dyspozycyjni i szybko realizujemy powierzone nam zlecenia.